DEMOKRACJA. Autor: CHARLES TILLY

Doskonałe studium demokracji. Autor, uznany badacz historii, socjologii i filozofii politycznej, analizuje zmiany historyczne i modyfikacje ustroju demokratycznego oraz pokazuje, jakie procesy w strefie życia publicznego i


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie:
DEMOKRACJA CHARLES TILLY