KULTURA. Autor: FRED INGLIS

 Autor wybiera podejście chronologiczne, aby ukazać, jak definicje kultury i postawy kontrkulturowe zmieniają się w czasie. W zakończeniu przekonuje,że prawda, dobro i piękno pozostają niezbywalnym elementem każdej dys


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie:
KULTURA FRED INGLIS