LEKKOŚĆ BYTU – MASA, ETER I UNIFIKACJA SIŁ. Autor: FRANK WILCZEK

W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat nasze rozumienie natury rzeczywistości zmieniło się radykalnie, jednak świadomi tego są tylko nieliczni. Lekkość bytu jest pierwszą książką, w której rozważane są konsekwencje


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie: