MONARCHIA. Autor: DANTE

Ze Wstępu tłumacza:

Filozofia polityczna Dantego stanowi znaczący etap w rozwoju europejskiej myśli politycznej (…). Oryginalność jego Monarchii polega na tym, że nikt przed nim nie podejmował próby teoretycznego uzasadnienia potrzeby


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie:
MONARCHIA DANTE