PRAWOSŁAWNA DROGA. Autor: KALLISTOS WARE

Książka prawosławnego biskupa rodem z Anglii daje świadectwo przekonaniu, iż wiara jest nieocenionym światłem dla ludzkiego umysłu. Nawiązuje on do dawnej koncepcji patrystycznej, głoszącej potrzebę chrystianizacji rozumu – przeobrażeni


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie: