STANISŁAW LESZCZYŃSKI. Autor: MACIEJ FORYCKI

Stanisław Leszczyński zajmuje poślednie miejsce w poczcie polskich monarchów, nie należy do panteonu naszych narodowych herosów, choć jego dzieje starczyłyby na kilka ciekawych życiorysów. Słabo znana jest sylwetka tego efemerycz


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie: