WARSTWY WSZECHŚWIATA. Autor: TERRY PRATCHETT

Pracownicy kompanii wytwarzającej planety i sztuczne światy odnajdują we wszechświecie zamieszkałą płaską ziemię! Czyżby była tworem jeszcze wyższej cywilizacji? Zderzenie supertechniki z prymitywnymi wierzeniami i marzenia


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie: