WYSZEDŁEM Z MROKU. Autor: MARIAN MAREK BILEWICZ

Marian Marek Bilewicz – żołnierz Armii Krajowej we Lwowie, aresztowany przez NKWD i skazany na dziesięć lat pracy w łagrach autonomicznej republiki Komi. Prze-żył katownię gestapo, uczestnlczył w licznych brawuro-wych akcjach Iwowskiego


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie:
WYSZEDŁEM Z MROKU MARIAN MAREK BILEWICZ