PODRĘCZNIK GEOMETRII WYKREŚLNEJ. Autor: FRANCISZEK OTTO, EDWARD OTTO

Tematem podręcznika są rzuty cechowane, rzuty prostokątne na dwie i więcej rzutni oraz rzuty aksometryczne a także zagadnienia takie jak: kolineacja, krzywe, powierzchnie oraz ich cienie, rzut środkowy…. 


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie: