RELACJE SPOŁECZNE I ROLE SPOŁECZNE.. Autor: FLORIAN ZNANIECKI

Ostatnia, niedokończona przez Floriana Znanieckiego za życia, praca. Zebrany maszynopis jest pełen zapowiedzi przyszłych analiz, które wskazują kierunek myślenia uczonego i jego zamysł zintegrowania wiedzy na gruncie teorii systemów społe


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie: