STYLE KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA. Autor: MARIAN MROZIEWICZ

 Wgłębiając się w lekturę tej ciekawej, napisanej dobrym językiem książki, chciałbym przede wszystkim pozytywnie odnotować szerokie spojrzenie Autora na omawiane zagadnienia, ukazanie przez Niego wielu prób klas


Kup w naszym sklepie

Lub szukaj w naszym sklepie:
STYLE KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA MARIAN MROZIEWICZ